Na een lange periode van onderzoeken en (opnieuw) beoordelen is het archeologisch onderzoek nu afgerond. Het eindrapport van 60 pagina’s beschrijft helaas niet de spetterende vondsten die we hadden gehoopt te ontdekken. Waar in andere Dingspilkerken verwijzingen zijn gevonden die teruggaan tot de periode 850-1.000 na Chr., is dat hier niet zo.

In de samenvatting van het rapport staat beschreven:
‘De gevonden funderingsresten bestaan uit veldkeien waarop de muren van de Romaanse kerk stonden. De Romaanse kerk was een zaalkerk van circa 15 x 7 m groot. Ze is vermoedelijk rond 1200 gebouwd en in de 14e eeuw vervangen door de huidige Gotische kerk. Bij het onderzoek zijn ook vijf op elkaar liggende leemvloeren gevonden. De vier onderste vloeren horen bij de Romaanse kerk en dateren uit de 13e eeuw.’

Na alle uitgevoerde onderzoeken weten we inmiddels veel meer over de geschiedenis van de Stefanuskerk.
Wilt u meer weten? Hieronder vindt u meer informatie en de volledige rapporten.

Meer berichten over de archeologie van de Stefanuskerk: