Waardevolle vrijwilligers

Waardevolle vrijwilligers

Een trouwe groep vrijwilligers heeft onlangs ruim 900 plavuizen schoongemaakt. wW zijn hen zeer dankbaar.

Trouwen in de Stefanuskerk

Trouwen in de Stefanuskerk

Het geplande huwelijksfeest ging door, maar wel in een andere vorm. Dit jaar alleen de foto’s, volgend jaar de kerkelijke inzegening in de Stefanuskerk

Vergunningaanvraag | waar staan we

Vergunningaanvraag | waar staan we

Er zijn 3 zienswijzen ingestuurd tijdens de 1e ter visinlegging. De gemeente Midden-Drenthe zal nu moeten bepalen hoe het verder gaat