Bij een monument is een vergunningsprocedure nogal complex en ingewikkeld. We zijn al een mooi op weg. De gemeente heeft de plannen goedgekeurd en daarop is de ‘1e ter visielegging’ gevolgd. Die sloot medio juni en die heeft helaas 3 ‘zienswijzen’ opgeleverd. Zie dit als een lichtere vorm van een bezwaar indienen.

De gemeente Midden-Drenthe zal nu moeten bepalen hoe het verder gaat
Er zijn verschillende opties. Het is mogelijk dat er een hoorzitting wordt gehouden. Hier kunnen de bezwaren worden toegelicht.  Het is van belang of de procedure zorgvuldig is doorlopen en/of er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen.

Uiteindelijk bepaalt de gemeente of het nodig is om de plannen aan te passen
We hopen dat de gemeente uiterlijk medio juli de definitieve vergunning afgeeft. Dan volgt er een 2e periode waarin de vergunde plannen ter visie liggen. Eventuele bezwaarmakers moeten dan een gang naar de rechtbank maken.