We hebben heel veel externe fondsen en sponsoren bereid gevonden een financiële bijdrage te doen voor de restauratie en de herinrichting. Voor de restauratiekosten hebben we totaal € 107.000 ontvangen van 12 fondsen.

De donaties waren hoofdzakelijk bestemd voor het kerkgebouw, maar ook voor het Van Oeckelen-orgel zijn mooie bedragen geschonken. Hieronder ziet u de logo’s van de fondsen. Niet alle fondsen stellen prijs op publiciteit, maar onze dank is groot.

Ook donaties voor de inrichting
Waar voor de restauratie van een monument veelal landelijk werkende fondsen geld geven, hebben we voor de herinrichting vooral ook plaatselijke en regionale fondsen bereid gevonden om de geplande werkzaamheden te steunen. We hebben nu al € 45.000 van 4 fondsen toegezegd gekregen. Al die bijdragen stellen ons in de gelegenheid om de kerkzaal prachtig en stijlvol in te richten en een goede audio-/video-installatie te installeren.

Naast de geldelijke bijdragen ontvangen we ook steun van bedrijven in natura. Het ontwerpen van ons logo en de productie van het boekje over de geschiedenis van de Stefanuskerk, zijn door externe gevers mogelijk gemaakt.