Van de voorzitter - uit het sociaal jaarverslag 2021

Eindelijk los in 2021

Na vele jaren voorbereiding konden we in 2021 eindelijk de eerste voorstellingen houden in de Stefanuskerk. De voorbereidingen voor de herinrichting zijn gestart in 2017. Per januari 2018 is de Stichting Stefanuskerk Beilen (SSB) verantwoordelijk voor de exploitatie.

In mei 2021 hebben we de herinrichtingswerkzaamheden afgerond en een maand later konden we met de voorstelling ‘Mijn liefde is een koorts’ direct groots uitpakken. Deze productie gold als afsluiting van de voorstellingenreeks in het kader van Midden-Drenthe culturele gemeente van de provincie Drenthe. Er was veel waardering voor de productie, maar zeker ook voor de locatie. Een prachtige start voor ons, het stichtingsbestuur, en de vele vrijwilligers die ons steunen.

Ondanks dat we gehinderd werden door een corona-lockdown in het najaar kunnen we toch nog terugkijken op een aantal mooie concerten, bijeenkomsten en kerkdiensten in de Stefanuskerk.

Doel van de Stichting

Het monumentale kerkgebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Het kerkbestuur heeft de beheersstichting SSB opgericht. In de Gebruiksovereenkomst is een dubbel doel geformuleerd voor de Stefanuskerk:

  1. Creëer een plek voor een breed maatschappelijk gebruik in Beilen en de regio
  2. Garant staan voor een sluitende exploitatie en goed beheer van het monument

Vrijwilligers, Vrienden en andere partners

In de korte tijd dat we nu actief zijn, hebben we wel gemerkt dat vrijwilligers cruciaal zijn voor onze activiteiten. De grote diversiteit aan activiteiten en de grote multifunctionaliteit van de kerkruimte betekent ook dat de ruimte steeds anders ingericht kan worden.

Daarnaast worden onze activiteiten ondersteund door de Vrienden van de Stefanuskerk. Ze verschaffen ons financiële middelen om onze doelen te kunnen nastreven. Inmiddels werken we samen met diverse andere organisaties bij nieuwe activiteiten. Met de Stichting Podia organiseren we regelmatig filmavonden.

2022 belooft al veel moois

In 2022 staan er al veel mooie activiteiten en evenementen geagendeerd. Als SSB-bestuur krijgen we veel complimenten van gebruikers en bezoekers. Dat sterkt ons in de ambitie om samen met velen die zich nauw verbonden voelen met de Stefanuskerk, er een mooi jaar van te maken. Zien we u tijdens een van de concerten, voorstellingen of erediensten?

Namens het bestuur van Stichting Stefanuskerk Beilen,
Jan Drogt, voorzitter

 

Bekijk en lees hier ons Sociaal jaarverslag over 2021