Met de Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs en verenigingen uit de regio. Leden van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe kunnen ook hun stem geven aan de Stichting Stefanuskerk Beilen.

Stemmen kan vanaf 5 september t/m 27 september 2022. Kunnen wij rekenen op uw stem? Elke stem is geld waard!

Ons doel

Het verbeteren en het verduurzamen van de Stefanuskerk, door o.a. het plaatsen van voorzetramen. Ook willen we bijvoorbeeld de huidige bergruimte opnieuw inrichten en optimaliseren en de audiovisuele middelen uitbreiden.

Op de website www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe staat alle informatie over deze actie.