We praten u graag even bij over de voortgang van de plannen rond de Stefanuskerk. De vergunning voor het verwijderen van de banken en het aanbrengen van een betonvloer hebben we geprobeerd snel te realiseren. Dat bleek niet te werken. Nu presenteren we alle herbestemmingsplannen als een totaalpakket, inclusief een nieuwe aanbouw aan de noordkant noorden.
In april en recent op 12 juli hebben we informeel gesproken over alle plannen die we hebben met de Monumentencommissie en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Dit zijn de belangrijkste adviseurs van de gemeente in het kader van de vergunningsverlening.
De laatste bespreking geeft een hoopvol perspectief op een positieve uitkomst. Eind augustus wordt nu weer een officiële aanvraag behandeld. Het duurt allemaal erg lang, maar we zijn niet bereid onze ambitielat te verlagen.

Jammer van de vertraging, maar we gaan vol goede moed het komende overleg in en hopen positief nieuws met u te kunnen delen in het najaar.