De Stefanuskerk zal altijd als kerkgebouw voor de eredienst een rol blijven vervullen. Maar voor passende andere activiteiten, zoals nu ook op sommige momenten al het geval is, zullen er aanpassingen moeten worden gedaan. Met de gemeente Midden-Drenthe zijn we in gesprek over een archeologisch onderzoek in het kerkgebouw en het verwijderen van de vaste banken om zo de functionaliteit te vergroten. Om verder vorm te geven aan andere bestemmingen zijn we op zoek naar een interieurarchitect die ons daarbij kan begeleiden.

Binnenkort hopen we een interieurarchitect de opdracht te kunnen geven.