Het boek “Midden in het dorp – Geschiedenis rond de Stefanuskerk in Beilen” geschreven door Dick Bunskoeke wordt op donderdag 11 april in het Wilhelminazalencentrum gepresenteerd.

Dick Bunskoeke (historicus en bestuurslid van de Stichting Stefanuskerk) is in de geschiedenis van deze monumentale kerk gedoken en heeft zijn vondsten gevat in een boek. Dit boek, voorzien van illustraties, vertelt het verhaal van het oudste gebouw van Beilen.

De oorsprong van de huidige monumentale Stefanuskerk ligt ongeveer duizend jaar terug, toen het eerste kerkje bij de overgang van de Beilerstroom verrezen is.

“…gesticht door de bisschop van Utrecht. Aan de bisschop moest daarom een vergoeding worden betaald vanwege diens eigendomsrecht.”
Dit is bekend uit een oorkonde uit 1139, de oudste schriftelijke vermelding van de kerk.

In 1598 is de kerk in een klap protestants geworden vanwege het plakkaat van stadhouder Willem Lodewijk, maar rond 1607 brandde het gebouw uit. Het herstel duurde lang en werd pas na 1650 afgerond. Het gebouw werd echter matig onderhouden. De eerste restauratie was in 1846- 1847, maar een grote restauratie volgde pas in 1937-1938. Hierbij kreeg de kerk zijn huidige uiterlijk, dat nu weer in volle glorie is te zien.

Wilt u aanwezig zijn bij de boekpresentatie? Meld u aan via info@stefanuskerkbeilen.nl

Boekpresentatie ‘midden in het dorp’