Zoals u misschien nog wel weet vonden we tijdens de restauratie- en herinrichting van de kerkzaal diverse skeletresten.

De afgelopen periode is het skeletmateriaal uit de Stefanuskerk herbegraven

Dit is gedaan volgens de procedure van de Gemeente Midden-Drenthe en in overleg met de kerkenraad en de archeologen van ingenieursbureau MUG. De resten hebben een mooie plek gekregen op de begraafplaats aan de Asserstraat.