Aanmelding Vrienden van de Stefanuskerk

Aanmeldformulier

Stichting Stefanuskerk Beilen: Postbus 155 | 9410 AD BEILEN
IBAN: NL 04 RABO 0322 3556 21

Het door u ingevulde bedrag wordt door de Stichting Stefanuskerk Beilen via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Als u het niet eens bent met de incasso kunt u deze binnen 8 weken na datum afschrijving zelf terugboeken of uw bank vragen dit te doen.

U kunt het formulier ook op papier invullen. Download het formulier hier.

Ja, ik word Vriend van de Stefanuskerk

Bedrag per jaar

Ondertekening

10 + 14 =

* Met de som laat u zien dat u geen robot bent.