Concert Consequens

Zondag 1 maart 2020, 15.00 uur
Locatie: Rooms Katholieke Kerk ‘Sint Willibrord’, Hekstraat 40, Beilen
Entree: € 12,50 Kinderen € 5,00
Na afloop kunt u onder het genot van een glaasje wijn of fris nog even napraten.
Een consumptie kost € 1,50

Programmatoelichting
Uitgevoerd wordt: MUSIKALISCHE EXEQUIEN

– UNSERE TRÜBSAL, DIE ZEITLICH UND LEICHT IST, Johann Ludwig Bach (1677-1731)
DIE SIEBEN WORTE JESU CHRISTI AM KREUZ (SWV 478)
Heinrich Schütz (1585-1672)
– SELIG SIND DIE TOTEN (SWV 391)
Heinrich Schütz
– KONZERT IN FORM EINER TEUTSCHEN BEGRÄBNIS MISSA (SWV 279) KYRIE
Heinrich Schütz
– ALSO HAT GOTT DIE WELT GELIEBT (SWV 380)
Heinrich Schütz
– KONZERT IN FORM EINER TEUTSCHEN BEGRÄBNIS MISSA (SWV 279), GLORIA
Heinrich Schütz
– HERR, WENN ICH NUR DICH HABE (BuxWV 38)
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
– CANZONETTA IN G GROOT (BuxWV 171)
– HERR, NUN LÄSSEST DU DEINEN DIENER (SWV 432)
Heinrich Schütz

Sequens
is in 1983 ontstaan als mannenkwartet (Han Warmelink, Joop Verburg,
Klaas Knevelbaard en Rein van Dijk) maar heeft, na 23 jaar in ongewijzigde
samenstelling te hebben opgetreden, in 2006 een ingrijpende gedaanteverwisseling
ondergaan. Het ensemble heeft na het vertrek van zijn tenor Klaas Knevelbaard
een vliegende doorstart gemaakt als gemengd kwintet met de sopranen
Gera van der Hoek en Ceciel van der Zee.

Van Sequens naar Consequens
Sinds enige tijd lag de nadruk op programma’s die meer menskracht vragen dan
de vijf vocalisten kunnen bieden. Sequens liet zich bij zulke gelegenheden graag
omringen door instrumentalisten en/of gastzangers. In de afgelopen jaren werd zo in
de lijdenstijd de cantatecyclus Membra Jesu Nostri van Buxtehude uitgevoerd, en
ook voor de tijd rondom de laatste zondag van het kerkelijk jaar is een speciaal
cantate-programma gemaakt.
Het afscheid van Joop Verburg vormde de definitieve opmaat naar deze nieuwe,
meer projectmatig vorm, waarbij de naam Sequens werd gewijzigd in Consequens
In het voorjaar wordt driemaal een programma rondom de
Musikalische Exequien van Schütz uitgevoerd. Ook bij ons in Beilen voeren ze dat uit.

 

Datum

01 mrt 2020

Tijd

15:00

Kosten

€ 12,50

Locatie

R.K. Sint Willibrord
Hekstraat 40, 9411 NE Beilen